Løbskriterier

Klub 100 Marathon, Danmarks regler for ranglistekvalificerende maratonløb

Følgende kriterier skal være opfyldt, for at et maratonløb kan tælles med på Klub 100 Marathon Danmarks rang- eller boblerliste:

 1. Maratonløbet skal offentliggøres på et offentligt medie – f.eks. www.motionslob.dk, www.dourun.com, www.motiondanmark.dk, www.my5.raceresult.com og/eller en hjemmeside – med oplysning om startsted og -tidspunkt mindst 72 timer før start. Maratonløbet kan opslås med links til detaljer på offentligt tilgængelige sociale sites, hvis man ikke skal være medlem af disse sites for at se oplysningerne.
 2. En resultatliste fra maratonløbet skal offentliggøres senest 1 uge efter løbet på medier jf. § 1.
 3. Maratonløbet er 42,195 km. En uden- eller indendørs DAF-opmålt (Jones Counter anvendes) rute er 42,195 km + 1 promille (usikkerheden på Jones Counteren). En GPS-opmålt udendørs rute bør være 42,195 km + 1 procent (usikkerheden på GPS-ure). En indendørs rute opmålt med et kvalitetsmålehjul bør være 42,195 km + 1 procent. Opmåling af korrekt distance er suverænt løbsarrangørens ansvar.
 4. Den løbsansvarlige præsenterer ruten og starter maratonløbet. Alle deltagere skal løbe samme rute. Ruten må ikke ændres undervejs, medmindre force majeure (f.eks. væltede træer, isdannelse eller trafikuheld) nødvendiggør en ændring umiddelbart inden eller under løbet.
 5. Minimum 3 løbere skal gennemføre maratonløbet.
 6. Ved socialmaratonløb, hvor der er flere starter, og man løber i adskillige grupper, gælder løbskriterierne for hver enkelt start. Dog accepteres fælles annoncering og fælles resultatliste.
 7. Regler for cannonballs
  1. Løberen er selv ansvarlig for at få målt sin sluttid.
  2. Uret må ikke stoppes undervejs.
  3. Urets autopause-funktion skal være deaktiveret.
 8. Den enkelte løber bedømmer selv, om et maratonløb opfylder §1-7, og dermed kan tælles med på ranglisten. Løbere er velkomne til at kontakte bestyrelsen på info@klub100marathon.dk for rådgivning; bestyrelsen foretager ikke afgørelser.

Godkendt på den ordinære generalforsamling den 10. november 2018

Supplerende vejledning

 1. “Tidlig start”, som var indeholdt i de tidligere løbskriterier, er udgået. Hvis en løbsarrangører ønsker adskillige starter, skal de hver for sig opfylde ovenstående løbskriterier, hvis de skal kunne tælles med på Klub 100 Marathon Danmarks rangliste.
 2. Et maratonløb efter ovenstående kriterier kan kun indeholde én start, medmindre der er tale om et socialmaraton, hvor der er tale om flere starter – jf. §6. Løbere i en start ved et socialmaraton opnår samme fælles tid, medmindre de løber langsommere end tiden for den gruppe, der er startet samtidigt; i så fald anføres den faktiske sluttid.
 3. De forrige regler krævede mindst 5 startende og 3 gennemførende løbere. De gældende regler kræver alene mindst 3 gennemførende løbere, hvilket dermed indebærer mindst 3 startende løbere.

Ovenstående og tidligere versioner af klubbens løbskriterier kan læses her.